Xe tải Dongfeng B170 – 8.2 tấn gắn cẩu Unic URV370 3 tấn nhiều ưu đãi bất ngờ

Xe tải Dongfeng B170 - 8.2 tấn gắn cẩu Unic URV370 3 tấn nhiều ưu đãi bất ngờ

Xe tải Dongfeng B170 – 8.2 tấn gắn cẩu Unic URV370 3 tấn nhiều ưu đãi bất ngờ